لودسل زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 500 کیلوگرم کابل مشکی (2)